Reading Time
7 minuten

Pre-employment screening: de ultieme gids voor effectief werven

Stel je voor: je zoekt de perfecte werknemer met de juiste vaardigheden en cultuurfit. Hoe weet je zeker dat de kandidaat geschikt is en geen risico vormt? Pre-employment screening helpt bedrijven geschikte kandidaten te selecteren en problemen te voorkomen.

In dit blog duiken we in pre-employment screening, verkennen we de betekenis, soorten screenings, en het belang ervan in het huidige arbeidsklimaat. We leggen uit hoe je screenings implementeert, zodat je tijd en geld bespaart en je organisatie versterkt met de beste kandidaten. Hierbij zullen assessments en achtergrondchecks de revue passeren.

Het wervingsproces is uitdagend en soms stressvol. Pre-employment screening helpt werkgevers en werknemers beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Werkgevers krijgen betrouwbare gegevens, terwijl werknemers weten dat hun toekomstige werkgever investeert in een veilige en integere werkomgeving.

Dus, bereid je voor om de wereld van pre-employment screening te verkennen. Ontdek hoe het bijdraagt aan het succes van jouw organisatie en helpt om de perfecte match te vinden tussen kandidaat en functie. Laten we samen bouwen aan een succesvol wervingsproces en een bloeiende organisatie!

Pre-Employment Screening: Wat is het en waarom is het belangrijk?

Op de huidige arbeidsmarkt is het van cruciaal belang om de juiste mensen voor de juiste functies aan te nemen. Een van de effectiefste manieren om dit te bereiken, is door middel van pre-employment screening. Maar wat houdt deze term nu precies in en waarom is pre-employment screening zo belangrijk?

Wat is pre-employment screening?

Pre-employment screening is een proces waarbij een potentiële werknemer wordt geëvalueerd op basis van zijn of haar achtergrond, ervaring en vaardigheden, alvorens een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Het doel van dit proces is om de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te beoordelen en mogelijke risico's voor de organisatie te beperken.

Waarom werkgevers een pre-employment screening uitvoeren

Er zijn tal van redenen waarom organisaties ervoor kiezen om pre-employment screening uit te voeren. Enkele van de meest voorkomende redenen zijn:

1. Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de organisatie

Door grondige screening kunnen bedrijven potentiële medewerkers identificeren die mogelijk een veiligheidsrisico vormen, zoals personen met een criminele achtergrond of frauduleuze intenties.

2. Het beschermen van bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie

Pre-employment screening helpt bij het identificeren van kandidaten die mogelijk niet betrouwbaar of integer zijn.

3. Het garanderen van een goede fit binnen het team en de bedrijfscultuur

Door het beoordelen van de persoonlijkheid, vaardigheden en werkethiek van een kandidaat, kunnen organisaties beter inschatten of de persoon goed zal passen binnen het bestaande team en de bedrijfscultuur.

4. Het besparen van tijd en geld

Het aannemen van de verkeerde persoon kan kostbaar zijn, zowel in termen van tijd als geld. De geschatte kosten voor een mishire van een ‘normale’ werknemer liggen rond de € 45.000, en het kan een recruiter vervolgens enorm veel tijd kosten een vervanger te vinden. Pre-employment screening helpt bij het verminderen van deze risico's door het selecteren van de geschiktste kandidaten voor de functie.

Pre-employment screening is daarmee een essentieel onderdeel van het wervingsproces. Het stelt organisaties in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en de juiste mensen aan te nemen, wat uiteindelijk bijdraagt aan het succes van de organisatie. Door het implementeren van een grondige en effectieve screening, verkleint je niet alleen de risico's, maar vergroot je ook de kans op het aantrekken van getalenteerde en betrouwbare medewerkers. Maar welke typen pre-employment screening bestaan er allemaal? En hoe kun je deze het beste inzetten?

Verschillende typen Pre-Employment Screening

Sommige onderdelen van de pre-employment screening zijn onmiskenbaar voor een top notch selectieproces. Hieronder bespreken we de belangrijkste elementen, die grofweg op zijn te delen in assessments enerzijds en het antecedentenonderzoek.

Assessments

Assessments zijn ontworpen om de vaardigheden, persoonlijkheid, intelligentie en andere relevante eigenschappen van kandidaten te beoordelen. Een assessment biedt inzicht in hoe goed een kandidaat past bij de functie en uw organisatie. Enkele veelvoorkomende onderdelen op assessments zijn:

Persoonlijkheidstest

Deze test geeft inzicht in de persoonlijkheidseigenschappen van een kandidaat, zoals communicatiestijl, leiderschapspotentieel en emotionele intelligentie. Maar niet elke persoonlijkheidstest is hetzelfde. Zowel qua inhoud als wetenschappelijke validiteit is er een grote variatie aan persoonlijkheidstesten. Tip: testen die gebaseerd zijn op de Big-5 of HEXACO zijn vaak het meest valide en betrouwbaar. 

Capaciteitentest

Een capaciteitentest meet de algemene intellectuele capaciteiten van een kandidaat, zoals probleemoplossend vermogen, logisch redeneren en verbale en numerieke vaardigheden. 

Vaardigheidstesten

Deze testen zijn gericht op het beoordelen van specifieke vaardigheden (ook wel hard skills genoemd) die relevant zijn voor de functie, zoals technische kennis, talenkennis of administratieve vaardigheden.

Antecedentenonderzoek

Een antecedentenonderzoek biedt een uitgebreide blik op de achtergrond van een kandidaat, zodat u een beter beeld krijgt van zijn/haar geschiktheid voor de functie. Dit kan het volgende omvatten:

Verificatie van identiteit en werkvergunning

Het verifiëren van de identiteit en werkvergunning van een kandidaat is een cruciale stap in het pre-employment screeningproces. Dit zorgt ervoor dat u zeker weet dat de kandidaat is wie hij/zij beweert te zijn en dat hij/zij wettelijk gerechtigd is om in het land te werken. Dit kan onder meer het controleren van identiteitsdocumenten, zoals paspoorten of rijbewijzen, en het verifiëren van werkvergunningen of visa omvatten.

Justitiële gegevens

Het controleren van mogelijke criminele antecedenten om eventuele veiligheidsrisico's voor uw organisatie te identificeren. Een voorbeeld hiervan is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een document waarin staat dat de kandidaat geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor de functie. Een VOG kan in sommige gevallen verplicht zijn, bijvoorbeeld bij functies in de zorg of het onderwijs.

Referentiechecks

Het inwinnen van referenties bij voormalige werkgevers, collega's of andere contacten om een beter beeld te krijgen van de kandidaat zijn/haar werkethiek, prestaties en gedrag.

Opleidings- en werkervaringscontroles

Het verifiëren van diploma's, certificaten en werkervaring om te garanderen dat de kandidaat over de juiste kwalificaties en ervaring beschikt voor de functie.

Financiële achtergrond

In sommige gevallen, met name bij functies met financiële verantwoordelijkheden, kan het nuttig zijn om de financiële achtergrond van een kandidaat te controleren om mogelijke risico's te identificeren.


Maak gebruik van deze vormen van pre-employment screening om een grondig en compleet beeld van je potentiële werknemers krijgen. Zo kun je een weloverwegen beslissing nemen bij het aannemen van nieuwe medewerkers. En vergroot je de kans om de juiste kandidaten te selecteren die bijdragen aan het succes en de groei van je organisatie.

Neem pre-employment screening dus serieus, júíst in de huidige krappe arbeidsmarkt. Door deze verschillende typen screening zorgvuldig toe te passen, waarborg je niet alleen de veiligheid en integriteit van je organisatie, maar versterk je ook je reputatie als verantwoordelijke en zorgvuldige werkgever. Bovendien helpt het je om de best mogelijke kandidaten aan te trekken en te behouden, wat op de lange termijn bijdraagt aan het succes van je bedrijf.

Hieronder zullen we uit de doeken doen hoe je de bovenstaande vormen van pre-employment screening het best kunt inzetten binnen je organisatie.

Best Practices Pre-Employment Screening: Haal het Maximale uit Je Wervingsproces

Om ervoor te zorgen dat je pre-employment screeningproces efficiënt en effectief is, is het belangrijk om best practices toe te passen voor elk type screening. In deze sectie bespreken we de best practices voor assessments en het antecedentenonderzoek, zodat je je wervingsstrategie kunt optimaliseren en de juiste kandidaten voor je organisatie kunt aantrekken.

Best Practices voor Assessments

Kies assessments die relevant zijn voor de functie: Zorg ervoor dat de gekozen assessments aansluiten bij de vereisten van de functie en de vaardigheden die je wilt meten.

Combineer verschillende soorten assessments: Gebruik een mix van persoonlijkheidstesten, capaciteitentesten, vaardigheidstesten en cultuurtesten om een completer beeld van de kandidaat te krijgen. Er zijn veel assessmentbureaus die deze testen aanbieden. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft dat helemaal niet zo duur en ingewikkeld te zijn. Tech-savy bedrijven bieden tegenwoordig al gevalideerde online assessments aan tegen circa 50 euro per assessment. 

Zorg bij de inzet van assessments voor een eerlijke en transparante procedure: Informeer kandidaten over het doel van de assessments en geef hen feedback over de resultaten, zodat ze inzicht krijgen in hun prestaties en eventuele verbeterpunten.

Best Practices voor Antecedentenonderzoek

  • Bepaal de noodzaak van het onderzoek: Voer alleen antecedentenonderzoek uit als dit relevant is voor de functie en noodzakelijk is voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van je organisatie.
  • Informeer de kandidaat: Informeer kandidaten over het antecedentenonderzoek en vraag waar mogelijk om toestemming om het onderzoek uit te voeren.
  • Maak gebruik van professionele diensten: Overweeg professionele achtergrondcontrolebureaus in te schakelen om een grondig en nauwkeurig antecedentenonderzoek uit te voeren.
  • Hanteer een proportionele aanpak: Zorg ervoor dat het antecedentenonderzoek proportioneel is en alleen informatie verzamelt die relevant is voor de functie en het beoordelen van de geschiktheid van de kandidaat.
  • Respecteer de privacy van de kandidaat: Houd rekening met de privacy van de kandidaat en zorg ervoor dat je voldoet aan de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kortom, een grondige en effectieve pre-employment screening is van groot belang voor het aantrekken en behouden van de juiste kandidaten. Door het volgen van deze best practices voor assessments en het antecedentenonderzoek, leg je een solide basis voor een succesvol wervingsproces. En dat succes aan de poort zal zich langzaam gaan doorvertalen naar succes binnen de gehele organisatie. 

Conclusie

Pre-employment screening speelt een cruciale rol in de dynamische arbeidsmarkt van vandaag. Het stelt werkgevers in staat om gekwalificeerde en geschikte kandidaten te selecteren en tegelijkertijd de veiligheid en integriteit van hun organisatie te beschermen. Met verschillende soorten pre-employment screenings, zoals een assessment en antecedentenonderzoek, krijgen werkgevers een diepgaand inzicht in de kandidaten.

Door het implementeren van best practices voor elk type pre-employment screening, kunt u het wervingsproces optimaliseren en het risico op het aannemen van ongeschikte kandidaten minimaliseren. Zorg voor een gestroomlijnd, transparant en consistent proces, met respect voor de privacy van de kandidaten en in overeenstemming met wettelijke beperkingen en verantwoordelijkheden.

Geef je organisatie een voorsprong door het benutten van de kracht van effectieve pre-employment screening. Ben je benieuwd naar de meest gestelde vragen over pre-employment screening? Lees dan verder in onze FAQ-sectie hieronder.

FAQ - veelgestelde vragen

Wat is pre-employment screening?

Pre-employment screening is het proces waarbij een werkgever de achtergrond en geschiktheid van een potentiële werknemer onderzoekt voordat deze wordt aangenomen. Dit helpt bij het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de organisatie en het aannemen van gekwalificeerde kandidaten.

Hoe lang duurt een pre-employment screening?

De duur van een pre-employment screening kan variëren afhankelijk van de complexiteit en de verschillende onderdelen van de screening. Gemiddeld kan het proces tussen enkele dagen tot enkele weken duren.

Waar bestaat een pre-employment screening uit?

Een pre-employment screening bestaat uit verschillende onderdelen, zoals assessments, verificatie van identiteit en werkvergunning, en antecedentenonderzoek, om zo een compleet beeld te krijgen van de geschiktheid van een kandidaat voor een functie.

Wat mag een werkgever screenen?

Een werkgever mag verschillende aspecten van een kandidaat screenen, zoals opleiding, werkervaring, referenties, en justitiële gegevens. Echter, werkgevers moeten rekening houden met de privacywetgeving en alleen relevante en proportionele informatie verzamelen.

Wat kunnen werkgevers zien bij een pre-employement screening?

Werkgevers kunnen bij een screening informatie zien over de opleiding, werkervaring, referenties, justitiële gegevens en eventueel financiële achtergrond van de kandidaat. Dit stelt hen in staat om een goed beeld te krijgen van de geschiktheid van de kandidaat voor de functie.

Thank you!

We will start building your personalised portal and send your credentials when it's ready!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Start your free trial!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Or request a callback here.