Begrippenlijst selectie en assessments

Zoek je meer informatie rondom assessments, persoonlijkheidstesten en intelligentietesten, en wil je weten welke termen veel gebruikt worden en wat ze betekenen? Hieronder vind je een begrippenlijst van de gebruikte woorden rondom selectie en assessments.

Assessments

Een middel waarmee de competenties, intelligentie en andere kenmerken van een persoon worden achterhaalt. Assessments worden ingezet in het selectieproces om sollicitanten te kunnen beoordelen.

Assessment bureau

Een aanbieder van assessments, ook wel assessment provider genoemd.

Assessmentrapport

De uitslag na het maken van een assessment, overzichtelijk gepresenteerd.

Big Five

De meest wetenschappelijk gevalideerde persoonlijkheidstest die veel wordt gebruikt door organisaties.

Capaciteitentest

Ander woord voor intelligentietest of cognitieve test. Een capaciteitentest is vaak onderdeel van een assessment en bestaat uit oefeningen zoals cijferreeksen, syllogismen en figuurreeksen.

Cognitive test

Een ander woord voor een capaciteitentest of cognitieve test.

Competenties

Ook wel soft skills genoemd. Competenties zijn de professionele en persoonlijke vaardigheden die iemand heeft en kunnen worden achterhaald door een persoonlijkheidstest.

DISC test

Dit is een van de meest populaire persoonlijkheidstesten. De DISC-test is echter niet voldoende wetenschappelijk gevalideerd voor het voorspellen van werksucces.

Drijfveren

De beweegredenen voor een persoon om iets te doen. Een drijfveer bestaat meestal uit een combinatie van iemands normen, waarden, motivatie en houding.

E-assessments

Deze assessments, ook wel online assessments genoemd, worden niet fysiek maar online afgenomen. E-assessments zijn goedkoper dan fysieke assessments en worden vaak vanuit huis gemaakt.

Five-factor model

De wetenschappelijke naam voor de Big Five persoonlijkheidstest.

Functieprofiel

Een beschrijving van een functie of rol en een omschrijving van de benodigde ervaring, opleiding, vaardigheden en uit te voeren taken om de functie te vervullen.

Gestructureerd interview

Een sollicitatiegesprek met een vastgesteld interviewschema. Zowel de vragen als volgorde hiervan liggen vooraf vast.

Hard skills

Context-specifieke vaardigheden die meestal niet overal inzetbaar zijn. Voorbeelden: onderhandelvaardigheden of het kunnen gebruiken van bepaalde computerprogramma's.

HEXACO

Een van de meest wetenschappelijke gevalideerde persoonlijkheidstesten. Meet bijna hetzelfde als de Big Five, met als toevoeging de eigenschap honesty/humility.

Intelligentietest

Ook wel capaciteitentest, IQ-test, of cognitieve test genoemd. Een intelligentietest is vaak onderdeel van een assessment en bestaat uit oefeningen zoals cijferreeksen, syllogismen en figuurreeksen.

Kernwaarden

De normen en waarden die belangrijk zijn voor iemand. Dit bepaalt mede of iemand past binnen een organisatie.

MBTI

Staat voor Meyers-Briggs Type Indicator, de meest gebruikte persoonlijkheidstest binnen organisaties. De wetenschappelijke betrouwbaarheid van de test is echter onvoldoende.

Oefenassessments

Assessments die je kunt maken om je voorbereiden op een assessment tijdens een sollicitatie.

Ongestructureerd interview

Sollicitatiegesprek waarbij de vragen en volgorde niet vooraf vast liggen.

Online assessments

Deze assessments, ook wel e-assessments genoemd,  worden niet fysiek maar online afgenomen. Online assessments zijn bijna altijd goedkoper dan fysieke assessments en worden vaak vanuit huis gemaakt.

Ontwikkelassessments

Assessments die de potentie van een persoon in kaart brengen.

Persoonlijkheidstest

Onderdeel van een assessment waarbij de persoonlijkheid van iemand met een vragenlijst wordt gemeten. Vanuit de psychologie zijn er al decennialang verschillende persoonlijkheidstesten ontwikkeld, zoals de Big Five of DISC-test.

Quality-of-hire

Deze Engelse term verwijst naar de kwaliteit van het aangenomen personeel naar aanleiding van de selectieprocedure. De quality-of-hire verhogen betekent in de regel dat je beter personeel werft en dat er minder verloop zal zijn.

Selectie-assessments

Assessments die in kaart brengen in hoeverre een persoon past bij een bepaalde functie binnen een organisatie.

Semi-gestructureerd interview

Een sollicitatiegesprek waarbij er, net als bij een gestructureerd interview, vragen vast liggen. Bij een semi-gestructureerd interview kan echter wel van het script worden afgeweken, bijvoorbeeld voor een verdiepende vraag.

Skill-based hiring

Het werven van sollicitanten op basis van hun soft skills en hard skills in plaats van hun opleiding en achtergrond.

Soft skills

Vaardigheden die je helpen goed samen te werken en communiceren met anderen.

Thank you!

We will start building your personalised portal and send your credentials when it's ready!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Start your free trial!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Or request a callback here.