Een assessment van The Selection Lab afnemen.

Het assessment van The Selection Lab geeft jezelf en de organisatie waarvoor je solliciteert inzicht in diverse persoonlijkheidskenmerken waaronder je persoonlijkheid, intelligentie, kernwaarden en voorkeuren in type bedrijfscultuur. Na het afronden van het assessment zal de uitkomst worden weergegeven in een persoonlijk rapport. De organisatie krijgt dit rapport pas te zien nadat je deze met hen gedeeld hebt. 

Oefen goed voordat je het cognitieve
assessment afneemt.

Bij de persoonlijkheidsvragenlijst is er geen goed of out.

De cognitieve intelligentie test bestaat uit 3 tot 4 onderdelen. Deze onderdelen zijn verbale intelligentie, numerieke intelligentie, abstracte intelligentie en tekstbegrip. Tekstbegrip wordt niet in alle cognitieve testen gemeten. Bekijk de uitleg in de gestuurde uitnodiging of tekstbegrip ook een onderdeel is van jouw assessment.

Het is belangrijk om voorafgaand aan het maken van de cognitieve test goed te oefenen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Wij raden TestAndMore.nl aan. Op deze website kun je gratis cijferreeksen, figuurreeksen, analogieën en syllogismen oefenen. Let wel, voor deze oefentesten is er geen tijdslimiet zodat je kunt wennen aan deze vorm van vraagstelling. In de echte test is er wel een tijdslimiet. Voordat je aan de test begint, krijg je voor elk onderdeel ook een aantal oefenvragen. 

Voor de persoonlijkheidsvragenlijst zijn er geen goede of foute antwoorden. De antwoorden die je hier geeft zijn enkel indicatief in hoeverre je bepaalde karaktereigenschappen bezit.

 

Beantwoord de vragen zo eerlijk mogelijk om zo het beste inzicht in je eigen persoonlijkheid te krijgen. Een aantal van de vragen vinden mensen moeilijk om te beantwoorden. Hanteer in dat geval de stelregel dat het eerste antwoord dat in je opkomt vaak het beste antwoord is. Denk er dus niet te lang over na. 
 

 

Het gebruik van pen, papier en een rekenmachine is toegestaan.

Veel mensen vinden het prettig om de cognitieve test te maken met behulp van pen, papier en een rekenmachine. Dit is toegestaan. Let wel goed op de hoeveelheid tijd die je per vraag hebt. 

Je kunt de test overal afnemen. Zorg er wel voor dat je niet afgeleid wordt.

Je kunt zowel de cognitieve test als de persoonlijkheidsvragenlijst vanaf je desktop, laptop of smartphone maken. Zorg er wel voor dat je tijdens het maken van de cognitieve test niet wordt afgeleid en dat je een stabiele internetverbinding hebt.

Je blijft tijdens en na het proces zelf de eigenaar van je persoonlijke gegevens.

Je bent te allen tijde zelf eigenaar van je persoonlijke gegevens en testuitslagen. Je beslist zelf of je deze wilt delen met de organisatie waar je solliciteert en of je wilt dat na je sollicitatie de gegevens bewaard blijven.

Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

Mocht je nog een vraag hebben die niet op deze pagina of in de uitnodiging beantwoordt is kun je tijdens kantooruren contact opnemen met The Selection Lab. Dit kan via info@theselectionlab.com of +31 (0)20 244 3212.

Wat meet het assessment van The Selection Lab?

Er wordt een grote hoeveelheid aan karaktereigenschappen gemeten. Bij het overgrote deel hiervan is er geen sprake van goed of fout. Het is simpelweg anders. Wij meten dit om zo te kunnen bepalen waar jij het beste op je plek zult zijn.

Persoonlijkheid
Emotionele intelligentie
Grit
Cognitieve intelligentie
Cultuurpreferentie
Kernwaarden