Het algoritme vergelijkt jouw profiel met die van (top)medewerkers van consultancy bureaus

Om te kunnen bepalen waar jij het beste op je plek zult zijn nemen we eerst de consultancy bureaus zelf onder de loep.

 

We vragen de (top)medewerkers van vele advieskantoren om onze vragenlijst te in te vullen en vervolgens stelt ons algoritme aan de hand daarvan het ideale profiel per bureau vast.

Wanneer je de vragen in ons digitale interview beantwoordt, worden de antwoorden op jouw vragen vergelijken met al deze ideale profielen. Hierbij berekent het algoritme op welke profielen jij het meeste lijkt. En dus waar jij het beste op je plek zal zijn.  

Nadat je aangenomen bent geweest blijven we je met jouw toestemming volgen. We horen dan graag van jou en van het kantoor hoe tevreden jullie zijn met de keuze. Met deze informatie kunnen we vervolgens steeds beter bepalen welke kantoren passen bij mensen zoals jijzelf. Zo worden we er allemaal steeds beter van. 

 
Wat meten we allemaal?

Er wordt een grote hoeveelheid aan karaktereigenschappen gemeten. Bij het overgrote deel hiervan is er geen sprake van goed of fout. Het is simpelweg anders. Wij meten dit om zo te kunnen bepalen waar jij het beste op je plek zal zijn. Zo zijn bijvoorbeeld bij het ene kantoor 'Grit' en 'Emotionele intelligentie' belangrijk terwijl bij een ander kantoor mensen met een hoog IQ het juist erg goed doen.

 

Benieuwd hoe jij scoort op al deze elementen? Meld je hier nu gratis aan!

Persoonlijkheid
Emotionele intelligentie
Grit
Cognitieve intelligentie
Cultuurpreferentie
Kernwaarden

Ben jij klaar voor de optimale start voor jouw consultancy carrière?

 

Meld je dan nu aan en laat ons ontdekken bij welke kantoren jij het beste op je plek zal zijn.

Erkend en herkend door