Het algoritme vergelijkt jouw profiel met die van (top)medewerkers van organisaties

Om te kunnen bepalen waar jij het beste op je plek zult zijn nemen we eerst de kantoren zelf onder de loep.

 

We vragen de (top)medewerkers van vele verschillende kantoren om onze vragenlijst in te vullen en vervolgens stelt ons algoritme aan de hand daarvan het ideale profiel per kantoor vast.

Wanneer je de vragen in ons digitale interview beantwoordt, wordt jouw persoonlijke profiel vergeleken met al deze ideale profielen. Hierbij berekent het algoritme op welke profielen jij het meeste lijkt. En dus waar jij het beste op je plek zult zijn.  

Nadat je aangenomen bent blijven we je met jouw toestemming volgen. We horen dan graag van jou en van het kantoor hoe tevreden jullie zijn met de keuze. Met deze informatie kunnen we vervolgens steeds beter bepalen welke kantoren passen bij mensen zoals jijzelf. Zo worden we er allemaal steeds beter van. 

 
Wat meten we allemaal?

Er wordt een grote hoeveelheid aan karaktereigenschappen gemeten. Bij het overgrote deel hiervan is er geen sprake van goed of fout. Het is simpelweg anders. Wij meten dit om zo te kunnen bepalen waar jij het beste op je plek zal zijn. Zo zijn bijvoorbeeld bij het ene kantoor 'Grit' en 'Emotionele intelligentie' belangrijk terwijl bij een ander kantoor mensen met een hoog IQ het juist erg goed doen.

 

Benieuwd hoe jij scoort op al deze elementen? Meld je hier nu gratis aan!

Persoonlijkheid
Emotionele intelligentie
Grit
Cognitieve intelligentie
Cultuurpreferentie
Kernwaarden

Ben jij klaar voor de optimale start voor jouw juridische carrière?

 

Meld je dan nu in 1 keer aan voor een mogelijke plek als student-stagiair of advocaat-stagiair 
bij vele verschillende kantoren.

Erkend en herkend door